Privacy

Jouw privacy, onze zorg

Lorem ipsum

Etiam nec odio vestibulum est mattis effic iturut magna. Pellentesque sit amet tellus blandit. Etiam odio vestibul.

Lorem ipsum

Cras metus enim, luctus ut urna in, rutr um accum san mi. Nunc magna tortor, tincidunt vitae orci est mattis efficitur.

Lorem ipsum

Pharetra vehicula erat. Etiam nec odio vestibulum est mattis efficitur vel ut ma gna sit amet. Pellente sque sit.

Informatie

Welke soorten informatie verzamelen we?


We moeten informatie over jou verwerken om Codentox-producten te kunnen aanbieden. Welke soorten informatie we verzamelen, hangt af van hoe je onze Producten gebruikt.

Dingen die jij en anderen doen
 • Gegevens en inhoud die je aanbiedt: we verzamelen de inhoud, communicatie en andere informatie die je aanlevert wanneer je onze Producten gebruikt, waaronder wanneer je je registreert voor een account, inhoud maakt of deelt en contact met ons opneemt. Dit kan betrekking hebben op informatie in of over de inhoud die je levert (bijvoorbeeld metagegevens).
 • Netwerken en verbindingen: we verzamelen informatie over de mensen, Pagina's en accounts om op deze manier jou het beste te kunnen helpen tijdens de support van één van onze Producten.
 • Je gebruik: we verzamelen informatie over hoe je onze Producten gebruikt, zoals welke soorten inhoud je bekijkt of benadert, welke functies je gebruikt, welke acties je uitvoert, hoe vaak en wanneer je je activiteiten uitvoert. We registreren het bijvoorbeeld wanneer je onze Producten (voor het laatst hebt) gebruikt.
Gebruik

Hoe gebruiken we deze informatie?


We gebruiken de informatie die we hebben (afhankelijk van de keuzes die je maakt), zoals hieronder wordt beschreven en om de Codentox-producten en gerelateerde services te kunnen aanbieden en ondersteunen. Dit wordt verder beschreven in de Termen en Condities. We doen het volgende:

Onze producten aanbieden en verbeteren

We gebruiken de informatie waarover we beschikken om onze Producten te kunnen aanbieden. En op deze manier het gemakelijker te maken om u te helpen en begeleiden bij verder contact of vragen.

 • Locatiegerelateerde informatie: we maken gebruik van locatiegerelateerde informatie, zoals je huidige locatie om onze Producten te personaliseren en verbeteren, zowel voor jou als voor anderen. Locatiegerelateerde informatie kan gebaseerd zijn op zaken als de precieze apparaatlocatie (als je ons toestemming hebt gegeven om deze op te halen), IP-adressen en informatie over jouw gebruik van Codentox-producten en dat van anderen.
 • Webgedraggerelateerde informatie: we maken gebruik van webgedraggerelateerde informatie, zoals welke pagina's je bezoekt, welke acties je uitvoert om onze Producten te verbeteren en inzicht te krijgen in het gedrag van jou en anderen.
Communiceren met jou

We gebruiken de informatie die we hebben om je marketingberichten te sturen, met je te communiceren over onze Producten en je op de hoogte te stellen van ons beleid en onze voorwaarden. We gebruiken je informatie ook om te antwoorden wanneer je contact met ons opneemt.

Delen

Hoe wordt deze informatie gedeeld?


We gebruiken de informatie die we hebben enkel voor onze eigen Producten, de informatie wordt niet gedeeld met derden om er voor te zorgen dat de privacy van jou en anderen word gegarandeerd.

Verwerking

Wat is onze rechtsgrond voor het verwerken van gegevens?


We verzamelen, gebruiken en delen de gegevens die we hebben, op de hierboven beschreven manieren:

 • indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze Codentox-servicevoorwaarden.
 • in overeenstemming met de toestemmingen die jij hebt gegeven. Deze toestemmingen kun je te allen tijde herroepen door ons te contacteren via onze contact pagina.
 • voor zover noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om jouw belangen of die van anderen te beschermen;
AVG

Hoe kun je je rechten uitoefenen die voortvloeien uit de AVG?


Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heb je het recht om je gegevens te bekijken, te corrigeren, over te dragen en te wissen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van je gegevens en deze te beperken. Dit omvat:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens voor direct marketing (je kunt dit recht uitoefenen via de link Afmelden in dergelijke marketingcommunicatie)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens als het gaat om werkzaamheden die we uitvoeren in het algemeen belang of die we uitvoeren voor onze legitieme belangen. Je kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via onze contact pagina.
Wettelijk

Hoe reageren we op wettelijke verzoeken of voorkomen we schade?


We openen, bewaren en delen je gegevens met regelgevende instanties, wethandhavingsinstanties en anderen:

 • In antwoord op een wettelijk verzoek, indien we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons verplicht dit te doen. We kunnen ook tegemoetkomen aan wettelijke verzoeken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk is vereist in dat rechtsgebied, gebruikers in het desbetreffende rechtsgebied treft en in overeenstemming is met internationaal aanvaarde normen.
 • Wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om: fraude, niet-geautoriseerd gebruik van de Producten, schendingen van onze voorwaarden of beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteit te detecteren, voorkomen en verhelpen; onszelf (inclusief onze rechten, ons eigendom en onze Producten), jou of anderen te beschermen, waaronder als onderdeel van onderzoeken of verzoeken van regelgevende instanties; of om overlijden of imminent persoonlijk letsel te voorkomen. Indien relevant verstrekken we bijvoorbeeld informatie aan en ontvangen we informatie van externe partners over de betrouwbaarheid van je account om fraude, misbruik en andere schadelijke activiteiten in en buiten onze Producten te voorkomen.

Informatie die we over jou ontvangen (inclusief financiële transactiegegevens met betrekking tot aankopen betaald via Codentox), kan worden gebruikt en voor een langere periode worden bewaard in geval deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of een wettelijke verplichting, een onderzoek van overheidswege of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of beleidsregels, of om schade te voorkomen. We bewaren ook informatie van accounts die voor een periode van ten minste een jaar zijn uitgeschakeld wegens schendingen van onze voorwaarden, om herhaald misbruik of andere schendingen van onze voorwaarden te voorkomen.

Language Selector

EN NL